De jongvolwassenen van nu, ook wel ‘generatie Y’, of ‘millennials’ genoemd, is een generatie die zich kenmerkt door middel van een aantal factoren. Ze hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, zijn veel bezig met de grootte van hun netwerk, ze zijn gevoeliger voor een burn-out en kunnen niet zonder hun telefoon. Schrijver en psycholoog Thijs Launspach weet er alles van.

Naast de bovengenoemde kenmerken, zijn er ook een hoop vooroordelen over deze groep jongvolwassenen. Launspach vertelt erover in zijn nieuwe boek: ‘Werken met Millennials’. Wij spraken hem over de vier grootste misverstanden over millennials en zetten ze voor je op een rijtje:

Millennials zijn lui

Volgens de cijfers blijkt dat millennials juist harder en meer werken dan de andere generaties op de werkvloer. Ook werken zij harder dan de andere generaties toen zij zelf nog jonger waren. Millennials streven vaak naar een gezonde balans tussen werk en privé - en dat kan je ze niet kwalijk nemen. Het aantal burn-outs is onder die groep ontzettend hoog. In plaats van ze lui te noemen, zouden we dus eigenlijk beter kunnen zeggen dat ze best iets beter op zichzelf mogen passen.

Millennials zijn ‘anders’

Millennials komen niet van Mars – en het is ook geen andere diersoort. Maar: de omstandigheden waarin ze opgroeiden en volwassen worden hebben gezorgd voor een unieke set uitdagingen, die wel voornamelijk voor hen gelden (net als dat dat voor eerdere generaties aan de hand was voor hún tijdgeest, overigens!). Juist die omstandigheden zijn behoorlijk veranderd. Denk aan technostress (de stress van apparaten die de hele tijd dingen willen) en FOMO (fear of missing out). Ook is er sprake van genadeloze prestatiedruk en de noodzaak om jezelf de hele tijd te verkopen aan de buitenwereld (via bv Instagram).

Millennials zijn verwend

Millennials zijn opgegroeid in een tijd van grote welvaart. Dit heeft hun verwachtingen op een bepaalde manier gevormd. Wat dat betreft hadden ze het als kinderen en pubers vaak goed. Maar na hun eerste levensfase krijgen ze, net op het moment dat ze een poot aan de grond probeerden te krijgen, te maken met een enorme financiële crisis die hun kansen drastisch verkleinden. Ook kunnen millennials pas veel later uit huis en zijn er veel minder huizen beschikbaar tegen torenhoge prijzen. Ze hebben lagere lonen dan andere generaties op deze leeftijd en zijn sowieso financieel gezien slechter af dan hun ouders. Daarnaast is de levensverwachting voor hen voor het eerst in de recente geschiedenis lager dan voor hun ouders. Dus hoezo verwend?

Millennials zijn narcistisch

Millennials lijken op het eerste gezicht te blaken van zelfvertrouwen. Dit wordt door de buitenwacht nogal eens als ’narcistisch’ bestempeld. Echter: hoewel het aantal burn-outs, maar ook depressies en angststoornissen zijn gegroeid, is er geen stijging te zien in narcistische persoonlijkheidsstoornissen bij deze groep. Vaak is er achter die zekere buitenwereld juist sprake van enorme onzekerheid. Een narcist denkt dat hij beter is dan alle anderen, maar een millennial heeft juist vaak het tegenovergestelde: het knagende gevoel achter te blijven op de rest.