House of Workouts

House of Workouts organiseert wereldwijd groepslessen in fitness. Op Healthy Fest volg je onder andere de BRN Workout ('Body u Really Need') en de gloednieuwe Prison Workout.